KEZESLÁBAS

A Project F kar-láb függetlenítő gyakorlatainak videósorozata

Nature

5. Epizód

Lengető

Az első szintet a lábszólam megtanulásával kezdjük. Először ugorjunk kétszer az egyik, majd a másik lábunkon. Ezután ‘lengessük’ hátulról előre az épp levegőben levő alsó lábszárunkat. Így egy két fázisból álló, két negyed hosszúságú ‘lengetőt’ fogunk táncolni. Végül megtanuljuk a kar mozgását. Először négy fázisból álló, négy negyed hosszúságú mozdulatsort tanulunk. Az első fázisban vízszintesen helyezkedjen el az al- és a felkarunk, kényelmesen hajlított könyékkel. A második fázisban vezessük oldalsó középtartásba karjainkat, a harmadikban magastartásba, végül a negyedikben zárjunk a combunk mellé. Törekedjünk az esztétikus előadásra!

A második szinten párosítsuk össze a négy fázisból álló, négy negyed hosszúságú karszólamot a két fázisból álló, két negyed hosszúságú ‘lengetővel’.

A harmadik szinten először az előbb megtanult két fázisból álló, két negyed hosszúságú ‘lengetőt’ bővítjük egy fázissal. A hátulról előre történő ‘lengetést’ egy újabb hátrahúzás követi. Először ugorjunk hármat a bal, majd hármat a jobb lábunkon, végül ‘lengessük’ a lábunkat a most megtanult módon. Ezután rövidítsük az előbbi karszólamot három fázisú, háromnegyed hosszúságú mozdulatsorra. Csak oldalsó középtartásba, magastartásba és comb mellé vezessük karjainkat. A szint végén illesszük össze a most megtanult láb- és karszólamot.

A negyedik szinten előbb illesszük a három fázisból álló, három egyed hosszúságú karszólamot a két fázisból álló, két negyed hosszúságú ‘lengetőre’, majd a négy fázisból álló, négy negyed hosszúságú karszólamot a három fázisból álló, háromnegyed hosszúságú ‘lengetőre’.

Az utolsó, ötödik szinten először a kar szólamát nehezítjük. Egyik karunk a három fázisból álló, háromnegyed hosszúságú, a másik a négy fázisból álló, négy negyed hosszúságú karszólamot táncolja, melyeket az első szinten tanultunk. Ezután cseréljük meg a jobb és bal karunk által végzett mozdulatsorokat. Ez alapos és kitartó gyakorlást igényel. Ezután a most megtanult karszólamot illesszük a megtanult ‘lengető’ variációkra. Végül váltogassuk a két fázisból álló, két negyed hosszúságú, és a három fázisból álló, háromnegyed hosszúságú ‘lengetőket’ szabadon, de tudatosan, a változatlan karszólam mellett

Nature

4. Epizód

Cifra

Az első szinten tanuljuk meg a lábszólam egyszerűsített változatát, ami egy sima ‘cifra’, melynek ritmusa &@ . Gyakoroljuk, majd illesszünk rá egy ’feles’ lüktetésű tapsot!

A második szinten a lábszólam változatlan, a taps mellé tanulunk három jellegzetes rábaközi verbunk mozdulatot. Két karunkat vízszintesen, egymással párhuzamosan előre lendítjük, ‘feles’ lüktetésben, vagyis a motívum ritmusa $ (@%) , majd fejünk felett @@ ritmusban csettintünk váltott kezekkel, ‘negyedes’ lüktetésben, valamint &@ ritmusban tapsolunk. Próbáljuk meg a háromféle karmozdulatot először meghatározott sorrendben, majd szabadon variálni, a lábszólam nélkül, majd a lábszólammal.

A harmadik szinten megtanuljuk a végleges lábszólamot. A háromnegyed hosszúságú motívum ritmusa: &&@ . Gyakoroljuk, majd illesszük rá egyesével az előző szinteken megtanult karszólamokat.

A negyedik szinten megtanuljuk a teljes gyakorlatot. Az előző szinten megtanult lábszólamra illesszük rá a második szinten megtanult karmozdulatokat, meghatározott sorrendben.

Az ötödik szint improvizáció. Variáljuk a kétfajta láb- és a háromfajta karszólamot szabadon!

Nature

3. Epizód

Cifra

Az első szinten megtanuljuk a Y&@ ritmusú ‘cifra’ alapmotívumot. Először próbáljuk csak lépéssel, majd ugrásokkal gyakorolni. Érdekes játék lehet, ha először csak az első, majd csak a második, illetve csak a harmadik fázisra ugrunk, vagy például az elsőre és harmadikra. A lényeg, hogy a végén mindhárom tag ugrás legyen. Próbáljunk a vertikalitásra törekedni. Ne horizontálisan végezzük el a feladatot. Ezt gyakoroljuk metronómra, majd zenére is. Ezután jöhet a kar. Felkarunkat oldalsó középtartásnál magasabbra emeljük, könyökünket maximálisan, de kényelmesen hajlítsuk, így a kézfejünk nagyjából a szánk magasságába kerül. A karszólam fázisai nyitás és zárás, @ @ ritmusban. Fontos, hogy nyitás során a felkar törekedjen az eredeti pozíciójának a megtartására.

A második szinten a korábbi videóban tanult kettes csárdáslépéssel egyszerre adjuk elő a megtanult karmozdulatokat. Végül próbáljuk meg a most tanult ‘cifra’ lépéssel is.

A harmadik szinten a karszólamnak adjunk más, &@ ritmusú mozgást. A kezdő fázisok (nyitott vagy zárt pozíció) megcserélhetők. Ezután próbáljuk előadni kettes csárdáslépéssel, majd ‘cifrával’. Utóbbi variációnál azonos időben mozdul a kar és a láb.

A negyedik szinten nehezítjük a karszólamot. Az egyik karunk @ @ , a másik &@ ritmusban mozduljon! Először egyhelyben próbáljuk, majd kettes csárdáslépéssel is, végül ‘cifrával’. Jobb és bal karunk szólamát megcserélhetjük.

Az ötödik szinten a karszólam változatlan, lábbal viszont próbáljuk a Kárpát-medence különböző tájegységein jellemző ‘cifrákat’ eltáncolni, úgymint a lenthangsúlyos somogyi, ugrós kalocsai, elöl vagy hátul keresztezett lépéssel eltáncolt cifra Rábaközből, vagy éppen [#& ritmusú cifra bármely erdélyi legényesben. Utóbbinál talán a legnehezebb összehangolni testrészeink szólamát. Ezután improvizáljunk: szabad sorrendben és mennyiségben táncoljuk a gyakorolt cifrákat, illetve a jobb és bal karunk szólamait is szabadon váltogassuk a gyakorlat közben. Külön nehezítésként a fejünknek is adhatunk egy szólamot. Mondjuk tá-tá ritmusban nézzen jobbra-balra. (Ez a videóban nincs megjelenítve.)

Nature

2. Epizód

Bokázó

Az első szintet egy egyszerű, két negyed hosszúságú, két fázisból álló motívum felelevenítésével kezdjük, melyet az első epizódban tanultunk. Ezt a gyakorlatot is zárt alapállásban kezdjük. Az első fázis második pozíciós helyzetbe történő ugrás, a második fázis pedig visszatérés az alaphelyzetbe. Ezután tanuljuk meg a nyolc negyed hosszúságú végleges lábszólamot, melyben első és második pozíciós ugrások váltják egymást. Két hasonló, négy negyed hosszúságú részből épül fel, melyek közötti különbség annyi, hogy először terpesszel kezdünk, vagyis második pozícióban történő helyben ugrással, másodszor pedig zárással, vagyis első pozícióban történő helyben ugrással. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy minden negyedik negyedre történő ugrást megismétlünk. Gyakoroljuk folyamatosan! Ha már megtanultuk, tegyünk hozzá egy egyszerű ’negyedelős’ combütést, vagyis minden negyedre, a lábaink minden talajérintésekor csapjunk a combunkra váltott kézzel!

A második szinten az először ’negyedelős’ combütést váltsa fel ’nyolcadolós’ combütés, továbbra is váltott kézzel.

A harmadik szintet egy rövid agytornával kezdjük. Megállapíthatjuk, hogy két negyed alatt három nyolcad négyféleképpen rendezhető el: &# (&@); [#&; #[& (@&); &[# (szinkópa). Gyakoroljuk tapssal ugyanazokat a ritmusképleteket többször egymás után ismételve. Vagyis először csak &# (&@) , majd csak [#& , majd csak #[& (@&), majd csak &[# (szinkópa). Ha ez megvan, próbáljuk ugyanezeket a ritmusképleteket combütéssel is. Ha már így is sikerült megvalósítani a 2/4 hosszússágú ritmusokat, akkor érdemes különböző sorrendben egymás után helyezve gyakorolni (pl. &[#; [#&; &#[; [#&; stb.).

A negyedik szinten gyakoroljuk újra a harmadik szinten bemutatott feladatokat, de most az első szinten megtanult, végleges lábszólammal együtt. A karszólam minden variációját kétszer-kétszer ismételjük!

Az ötödik szinten az improvizációé a főszerep. A lábszólam folyamatos táncolása közben variáljuk szabadon a harmadik szinten megtanult combütés variációkat. A frontirányunk szabad változtatásával nehezíthetjük a gyakorlatot. (Ez a videóban nincs megjelenítve.)

Nature

1. Epizód

Bokázó

A gyakorlat taníthatósága szempontjából meghatározott első szintet egy egyszerű, két negyed hosszúságú, két fázisból álló motívum tanulásával kezdjük. A gyakorlat elkezdése előtt zárt alapállásban állunk. Az első fázis második pozíciós helyzetbe való ugrás, a második fázis pedig visszatérés az alaphelyzetbe. Kezdhetjük mindkét pozícióból, vagyis az egyik variáció, amikor az első fázis második pozíció, amit zárás követ, míg a másik variáció, amikor az első fázis első pozíció, utána történik a nyitás. Ugyancsak az első szinten tanuljuk meg a kar szólamát. A kargesztus szintén két fázisból áll és két negyed hosszúságú. Az első fázis oldalsó középtartás. A második fázisban a nyújtott karunkat a combunk mellé vezetjük. Figyeljünk az esztétikus előadásra! Gyakoroljuk akár a fázisok felcserélésével nehezítve.

A második szinten bevezetjük a testszünet fogalmát. A testszünet az az állapot, amikor a testünk bizonyos ideig a mozdulatlanság látszatát kelti. Próbáljuk ki, hogy a megtanult lábszólamot táncoljuk, majd talajra érkezéskor mozdulatlanná válunk először hosszabb, aztán egyre kevesebb ideig. Ezután a karszólammal szünetét is gyakoroljuk. Végül próbáljunk negyed értékű testszüneteket létrehozni, melyet a beszámolás utáni nyolcadik negyedre adjunk elő előbb csak a lábbal, majd csak a karral. A szünet miatt a 8. negyed után megváltozik a motívum fázisainak sorrendje. A kezdő fázis felcserélésével és az alapmotívum ismétlésszámának csökkentésével nehezíthetjük a feladatot.

A harmadik szinten először kapcsoljuk össze a láb és a kar első szinten megismert mozdulatait, hangoljuk össze a testrészeinket! Próbáljuk ki, hogy az egész testre vonatkoztatjuk a testszünetet, a második szinten megismert ismétlésszámokkal! Egyszerre álljon meg a kéz és a láb, majd induljanak el együtt újra! Az ismétlésszámokat csökkentve növelhető szinten belül is a nehézségi fok.

A negyedik szinten kezdődik a kar és láb mozgásának egymástól való függetlenítése. A szimultán mozgó testrészekkel előadott motívum közben először a láb, majd a kar tartson szünetet a második szinten ismertetett módon! A fázisok sorrendje felcserélhető! Ha külön- külön megtanultuk a két testszólam mozgása, akkor egymás után tehetjük őket. Először kétszer szünet a karnak, majd kétszer szünet a lábnak, végül pihenésképpen két teljes testszünet. Ezt a gyakorlatsort ismételjük!

Az ötödik szint az improvizáció. Összehangolt testrészekkel folyamatosan előadott motívum táncolása közben hol a kar áll meg, hol a láb, vagy az egész test. Szabadon, de tudatosan alkalmazzuk az eddig gyakoroltakat. Normál tempójú ugrósok (110-120 negyed percenként) vagy hasonló tempójú, más stílusú zenék megfelelőek a gyakorlathoz. Kezdetben használhatunk lassabb zenéket is, ám ez az ugrások miatt nehezítheti a táncolást.


Kezeslábas

A Kezeslábas fantázianevet viselő gyakorlatok a kar- és a lábszólam mozdulatainak függetlenítését hivatottak segíteni. Aktív táncosként gyakran szembejöttek velünk hasonló feladatok a táncpróbák alkalmával, egy-egy táborban, vagy az egyetemi tanulmányaink során, de sehol nem találtuk meg összegyűjtve ezeket, ezért úgy gondoltuk, hogy ezt a hiányosságot pótolnunk kell. Eredetileg könyvíráson gondolkodtunk, majd a Hagyományok Háza által Virtuális Hagyományaink néven kiírt pályázat lehetőséget adott egy nyolc gyakorlatot bemutató videósorozat elkészítésére, melynek részletes, epizódszerű leírása alább található.

Letölthető szövegkönyv


Alkotók, stáblista

 • Kozma Gergely Kozma Gergely
  Szerkesztő, oktató
 • Verhóczki Milán Verhóczki Milán
  Szerkesztő, oktató, táncos
 • Image Dimény András
  Operatőr
 • Image Tóth Bence
  Rendező, vágó
 • Image Balogh Ákos
  Táncos
 • Image Bíró Éva
  Oktató
 • Image Bóna Boglárka Luca
  Táncos
 • Image Bubik Réka
  Táncos
 • Image Rásó Barnabás
  Táncos
 • Image Szélpál Ágnes
  Táncos
 • Image Somogyi Eszter
  Táncos